tirsdag 7. juli 2015

Ingen menneskerett å få barn?

Det er veldig frustrerende som "ufrivillig barnløs" å stadig lese i media at det ikke er en menneskerett å få barn, og hvor forferdelig det er at skatteytere må betale for assistert befruktning. Jeg lurer på hva slags bakgrunn disse politikerne, og andre menneskene som står fram i media, har for å si dette?! Jeg er også skatteyter, og har jobbet mange år. Det jeg har betalt i skatt kan ene og alene finansiere flere assisterte befruktninger. Hvorfor skulle ikke jeg bli sponset av samfunnet til noe som betyr mye for meg? Jeg må da sponse alle slags andre diffuse helseplager som folk drar til NAV med. Jeg oppfatter at de som uttaler seg negativt om støtten til assistert befruktning i Norge, ikke vet hvordan det føles å være ufrivillig barnløs. Hadde de kjent den endeløse sorgen og fortvilelsen selv, ville de aldri stått fram med slike utsagn "svart på hvitt" i media! Så vidt jeg har skjønt er behandlingen rundt assistert befruktning en heftig prosess. Skal man da på toppen av alt føle seg hetset av samfunnet, fordi man mottar støtte fra det offentlige til forsøk(ene)? Etter så mange år som en god skatteyter, så føler jeg meg diskriminert over mine "medlandsmenn" som har slike tanker!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar